Электрондук китеп

Сагынган көктөм (Электрондук китеп)

Сагынган көктөм (Бул чыгарма чындыктан алынды. Айрым каармандардын ысымдары, айрым окуялар чыгарманын көркөмдүгү үчүн өзгөртүлдү)             Алды менен ак сүйүүмөн ...
Дагы окуу
Gezit.kg - сайтына жазылыңыз
Placeholder Placeholder